Akcie školy

English lesson and the Halloween

Ktosi silno zabúchal na dvere a do triedy so spevom vtrhla veselá partia rôznych bytostí.

Pani učiteľka prekvapeným žiakom prezradila, že ide o zvyk, kedy deti v maskách zaklopú na dvere (tzv. trick-or-treating), spýtajú sa "TRICK OR TREAT" a dostanú sladkosti. A aké masky chodili po škole u nás? Všetky sa predstavili a keďže to bolo všetko v angličtine, precvičili si slovnú zásobu. Rovesnícke učenie? Projektové vyučovanie? Volajme to, ako chceme, bola to zábava, pri ktorej sa každý niečo naučil... 

http://szskechnec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=112 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria