Akcie školy

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Zážitkové učenie "nežnej revolúcie"...viac aj vo fotogalérii.

Žiaci piateho a siedmeho ročníka absolvovali zážitkovú hodinu viažucu sa k významnej historickej udalosti v našich dejinách označovanej ako „nežná revolúcia“. Pre žiakov sme prichystali aktivity, ktoré sa týkali obdobia, ktoré predchádzalo tejto udalosti. Najprv si vyskúšali aké to bolo, byť žiakmi v tých časoch. Listovali si v starých učebniciach a porovnávali ich s novými a napísali si diktát z učebnice zo 70-tych rokov. Keďže v diktáte sa dozvedeli o rozdelení sveta na dve časti, vysvetľovali sme si, čo to znamenalo ako sa svet rozdelil. V historickej a súčasnej mape bádali aké štáty existovali na mape Európy vtedy a porovnávali ich s dnešnou Európou; zisťovali do ktorej časti sveta a krajiny patrilo súčasné Slovensko. Následne sme si rozprávali ako sa v Československu v období komunizmu žilo, vysvetľovali sme si ako boli zabezpečené hranice štátu, čo si žiaci vyskúšali aj na vlastnej koži. Opisovali, ako sa cítia, keď sú takto „zabezpečení a chránení“. Ukazovali sme si obrázky, ako to na hraniciach vyzeralo a ako sa ľudia pokúšali tieto hranice prekročiť. Rozmýšľali, akými spôsobmi sa ľudia nezákonne za hranice dostali, čo znamená slovo emigrácia a aké tresty nasledovali. Napokon sme si pustili ukážku „nežnej revolúcie“ spolu s piesňami Karla Kryla.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria