6. stretnutie, 21.3.2019

Trieda v oblakoch
Tentokrát bude workshop zameraný cloudové riešenie spolupráce žiakov na hodinách (Microsoft TEAMS), ako aj možnosti spolupráce vedenia s pedagogickými zamestnancami v tomto priestore. 

Na stretnutí Vám v predstavíme technológiu s názvom Microsoft Teams. Platformu, ktorá podporuje zručnosti pre 21. storočie - komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Stretnete sa s praktickými ukážkami ako si Tím vytvoriť, ako pridať študentov a ako s tímom spolupracovať. Súčasťou tímu je aj Poznámkový zošit pre triedu, možnosť vytvárania elektronických poznámok pomocou technológie Microsoft OneNote. To všetko si vyskúšate na vlastnej koži a v prípade záujmu si domov odnesiete aj vlastné Office 365 konto.
Workshop nie je venovaný výlučne učiteľom informatiky, je pre všetkých učiteľov, ktorí sa priatelia s technológiami. Na svoje si príde aj vedenie školy, ktoré by chcelo zefektívniť prácu/komunikáciu s učiteľským zborom.

Registrácia: http://bit.ly/triedavoblakoch 

O tomto blogu

Generácia 3.0 (Nadácia Pontis) prichádza s novou formou vzdelávania pre učiteľov.

Po úspešnom pilotnom ročníku v Zvolene spúšťa Generácia 3.0 v tomto šk. roku tzv. EDUpointy v 3 mestách (Bratislava, Zvolen a Košice), podstatou ktorých je stretávanie sa učiteľov s cieľom získavania nových poznatkov a výmeny skúseností. Edupointy zastrešuje spomínaná Nadácia Pontis, v Bratislave ich organizuje Indícia, v Zvolene Komenského inštitút/Živica a v Košiciach je to naša škola.
Plánujeme zorganizovať každý mesiac minimálne jeden workshop či prednášku. Do konca kalendárneho roka máme naplánované 4 stretnutia, uvádzame ich v tabuľke. Formáty budú rôzne - popoludňajšie i celodenné. Počet účastníkov je limitovaný požiadavkami lektorov, bližšie informácie o téme, čase a počte účastníkov si môžete prečítať v registračných formulároch. 

Stačí sledovať našu stránku, prípadne stránku na Facebooku a dozviete sa o novinkách ako prví.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria