Akcie školy

Tabletová trieda nie je iba o tabletoch

"Vaše deti sú veľmi šikovné. Je veľmi poznať, ako sa im venujete. Mam dcéru druháčku a vaša škola je na veľmi dobrej úrovni. Deti boli uvoľnene, pozitívne a pri tom sústredene. Mal som z vašej otvorenej hodiny veľmi dobrý dojem." 

Tento príspevok som začala citátom z korešpondencie medzi mnou a pánom Janáčkom, generálnym riaditeľom Sekcie informatiky MŠVVaŠ SR, ktorý bol prítomný na slávnostnom uvedení našej školy ako Školy tretieho tisícročia:
 Hodnotenie od človeka najkompetentnejšieho, ktorý sa na to všetko pozerá aj z pohľadu rodiča, je pre nás tým najväčším uznaním.
 Ak by niekto očakával, že sme škola, ktorú môžu navštevovať iba technicky nadané deti, tak je na omyle. Našu školu navštevujú bežné deti z okolia. Tiež sa mýli ten, kto si myslí, že v tabletovej triede sa ráno rozdajú tablety a odložíme ich na konci vyučovania. Dobre riadená tabletová trieda je o tom, že využívame možnosti, ktoré nám technika poskytuje v prospech detí. Na hodinách s tabletmi je oveľa viac cítiť spolupatričnosť detí v triede, šikovnejší pomáhajú slabším. Všetko je o koncepcii. Na Slovensku je veľa škôl, kde sa zavádzajú tablety. Nie všetky fungujú na rovnakom princípe. 

 Tá naša je založená na prepracovanej koncepcii, ktorá v sebe zhŕňa jasnú stratégiu. Pomáha nám k tomu kvalitný edukačný softvér, ktorý máme vďaka spoločnosti Microsoft a partnerov k dispozícii. V tomto prípade platí, že obsah je dôležitejší, ako forma. A to je práve spomínaný edukačný softvér..   

  Tablety nám nenahrádzajú písanie či čítanie, naše deti pracujú väčšinu vyučovacieho času s pracovnými zošitmi či s učebnicami, ako aj v iných školách. Pri vhodnom používaní však môžu tablety odbúrať stereotyp na hodinách, šetria naše lesy (už nemusíme tlačiť obrázky a úlohy na papier), učia deti zodpovednosti. Za seba, za druhých a aj za svoje okolie. Máme na Slovensku veľký vzor - tabletovú triedu pána učiteľa Petra Palla z Trstenej. Tu je bežným štandardom, že dieťa, ktoré je doma napr. choré, sa na dôležitú časť vyučovania pripojí k triede cez Skype, nepríde tak napríklad o výklad učiva. je to veľká pomoc teda aj pre rodičov. Prečo to neskúsiť aj u nás? Žiaci pána učiteľa žnú úspechy v rôznych súťažiach, lebo sú naučené riešiť problémy, vedia vystupovať, "vedia sa predať". Aj toto je pridaná hodina tabletových tried, pre ktorú sme sa rozhodli ísť touto cestou.Aby sme deti pripravili na skutočný, reálny život, kde sa budú musieť o svoje miesto neraz "pobiť". To, aby boli aj technicky zruční, to už dnes patrí k bežnému predpokladu, aby sa mohli uplatniť hoc aj v nejakom zamestnaní. A tým nemyslím iba IT priemysel, to vôbec nie. Uvedomila som si to dnes v obchode, kde pokladníčka si musela privolať pomoc, lebo rozbalené okno sa jej minimalizovalo. Bolo to otravné pre nás, určite nepríjemné pre ňu. Verím, že naše deti získajú zručnosti, ktoré ich pripravia hoc na kvalitnú prácu pokladníčky, ktorá vďaka zručnostiam bude mať väčšie šance uplatniť sa a prípadne postupovať v kariére. Bez IT zručností už to dnes žiaľ nejde. 

Už teraz sa tešíme, ako budú môcť naše deti už čoskoro zdokumentovať do svojich tabletov život motýľa - jeho vývin od larvy, cez kuklu až po krásneho motýľa. Ale pšt, predbieham....

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria