Akcie školy

Daltonský vodnícky deň

Chystali sme sa do Centra environmentálnej výchovy a preto sme si spravili prípravu - deň, ktorý sa točil okolo vody.

Už týždeň sa žiaci na výtvyrnej výchove či v ŠKD, niektorí aj doma venovali príprave vodníckej masky. Však čo by to bol vodnícky deň, bez vodníckeho karnevalu? 
Ale pekne po poriadku. V tento deň sa anozaj všetko točilo okolo vody a vodníkov. Pani učiteľky pre deti pripravili rôzne aktivity, počnúc básničkou, oddychovými úlohami, ale aj úlohami so skrytými gramatickými zadaniami, ako aj matematické príklady. Tie sa nachádzali na rybách, ktoré si musel každý z rybníka vyloviť sám. 
V tieto daltonské dni dbáme na to, aby sa každé dieťa cítilo dobre. preto majú možnosť voľby, v akom poradí budú plniť úlohy, majú právo požiadať o pomoc (najlepšie spolužiaka, či si nájsť potrebné informácie v knihách, prípadne na internete). 
Každý mal za úlohu naučiť sqa časť básničky, na záver sme si ju spôločne zarecitovali. A potom prišla zaslúžená odmena - vodnícky karneval. Keďže deti krásne pracovali, na záver si ešte mohli vyloviť z vodníckeho klobúka sladkú odmenu. 
Už sa tešíme na ďalší daltonský deň, kedy sa budeme opäť učiť hrou. 

Fotky si môžete pozrieť tu: 
http://szskechnec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=58

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria