Akcie školy

Daltonské čítanie

Marec, mesiac knihy sme opäť zavŕšili daltonský, dňom.

Po rkátkom spoločnom úvode sa deti pobrali do tried. Tentokrát si zvolili spoločnú tému 3. a 4. ročník - Malý cínový vojačik, 1. a 2. ročník sa zasa venoval Rozprávkam o psíčkovi a mačičke. 

Od rána sa ozývali rozprávky, Cínového vojačika si starší žiaci pozreli dokonca v angličtine. Začali pracovať na rôznych zadaniach, do ktorých pani učiteľky veľmi šikovne zakomponovali od matematiky cez slovenský jazyk až po prírodovedu či pracovné vyučovanie. Cínový vojačik sa vyrábal nielen zo slaného cesta, ale sa stal aj športovou disciplínou - súťažilo sa, kto najdlhšie vydrží stáť na jednej nohe. Nuž, nebolo to jednoduché...
Ani sme sa nenazdali a pridali sa k nám aj najstaršie detičky z materskej školy. Prváci im prečítali rozprávku, ako si piekli psíček a mačička tortu. Potom sa rozdelili do skupín a plnili rôzne úlohy na stanovištiach. Vyrábali si psíka, kooperatívne vytvárali obrovskú mačičku, či zbobili krásnu kvetinkovú tortu. Škoda, že sa predškoláci nezdržali dlhšie, prváci a druháci boli nadšení, že im mohli pomáhať. 
Školáci ešte splnili niekoľko úloh a na chvíľu sme sa rozlúčili. Večer ich čakalo pokračovanie - Noc v škole s Andersenom. 
fotogaléria

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria