Akcie školy

Daltonské rovesnícke učenie

Povesť, rozprávka, bájka. Ale nie len tieto pojmy boli dnes v hlavnej úlohe daltonského dňa, ktorým sme zakončili projekt Záložka do knihy spája školy. 

Tento rok nám bola súdená ZŠ vo Valašskom Meziříčí. Vymenili sme si záložky do kníh. Každý kus bol originálny a krásny.
Rozdali sme ich našim dedťom na 1. stupni až dnes a túto vzácnu udalosť sme posilnili daltonským dňom. Spojili sa žiaci z rôznych tried či ročníkov a pracovali na spoločnej téme. Povesti a rozprávky sa pretavili do rôznych úloh, od matemtiky, cez prvouku či vlastivedu až po informatiku sa vystriedali rôzne predmety. Hravá forma učenia sa, kde sa žiaci opäť bavili, ale aj veľa toho naučili.

fotogaléria

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria