Akcie školy

Manželia Berovci u nás v škole

Lektori, tvorcovia učebníc matematiky, autori metódy R.A.U. (Riadené Aktívne Učenie)

Táto vzácna návšteva strávila dopoludnie u nás v škole. Najprv zrealizovali hodinu s prvákmi, kde sme mohli sledovať, ako sa dá už v tomto ročníku pracovať s deťmi v skupinách. Deti sa premenili na tvorcov učebníc a vymýšľali rôzne príklady, bludiská či zvláštne úlohy. My sme ich zasa sledovali, ako sa menia, ako sa prejavili vodcovské či tvorivé gény niektorých žiakov. 
Sme radi, že si našli čas aj na učiteľov, ktorí s Berovcami diskutovali o potrebe učiť tak, aby sa deti naučili spolupracovať, aby sa naučili nenásilne presadiť si svoje či naopak, aby vedeli ustúpiť a pristúpiť na kompromisy. Aby boli pripravený na život po škole, aby uspeli v budúcom zamestnaní. 
Po obede (mimochodom skvelom, ďakujeme a pozdravujeme do kuchyne) sa Berovci presunuli do Košíc, kde ich už čakalo asi 40 učiteľov v EDUpointe a kde debaty o potrebe nových foriem vzdelávania pokračovali.  

fotogaléria

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria