Akcie školy

Babysitting day...

10.12.2015 sme sa zapojili do Babysitting day  http://ibu7.webnode.sk/. Určite to ale nebolo iba o strážení detí...

Do akcie sme sa zapojili spolu s viac ako 500 školami a 9000 pedagógmi zo Slovenska. Hlavným cieľom tohto dňa bolo upozorniť vládu na to, že nie sociálne byty prilákajú učiteľov, ale že ich slabé finančné ohodnotenie, ktoré je na úrovnu ohodnotenia opatrovateliek detí, je jeden z kľúčových dôvodov, prečo (nielen) mladí ľudia opúšťajú túto profesiu... 
Deti sa celý deň zdanlivo iba hrali, no pravda je, že aj počas našich aktivít sa veľa naučili.
Piekli sa perníčky, čím sme ich učili aj úcty k tradíciám. Multikultúrnu výchovu sme prepašovali do ukážky zvykov v zahraničí - pani učiteľka priniesla tradičnú salónku, ktorú v Anglicku otvárajú pri štedrej večeri. 
Pri súťaži o postreh si precvičili zrakové vnímanie, čo je u prvákov veľmi potrebné podporovať.
Spoznali orácu s farbami na sklo a prispeli tak k estetizácii svojho okolia. Nabadane sme prepašovali aj trocha matematiky a slovenského jazyka.
A či to celé malo zmysel? Určite! Ak pre nič iné, tak pre výsledky, ktoré dosiahli pri počítaní príkladov. Možno prekvapivo, možno nie, no v tento "oddychový deň" podali poveľa lepšie výsledky, ako v bežný vyučovací deň. Akoby aj deti cítili, že tento deň je zvláštny a že ich dobré výsĺedky sú tou "naj" odmenou pre učiteľa :).

http://szskechnec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=17

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria