Voľné miesta na šk. rok 2018/2019

 • V šk. roku 2018/2019 rozširujeme naše rady o prvácke triedy, aj triedy na druhom stupni. 

S určitosťou vieme povedať, že otvárame 2 prvácke triedy a od septembra spúšťame 5. a 7. ročník.

Prijímame nových učiteľov 2. stupeňa ZŠ všetkých aprobácií, predpokldajú sa čiastočné úväzky, prípadne doplnené úväzky inými hodinami či prácou v ŠKD. 
Záujemcovia posielajte životopisy na mial školy. 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Kechnec 13
  04458 Kechnec 13
 • riaditeľ: 0553071383
  0903572250
  jedáleň: 055/3086416
  0918584031

Fotogaléria