5. stretnutie, 1.2.2019

Metodický deň pre učiteľov chémie a učiteľov ZŠ

EDUpoint v Košiciach v spolupráci s OZ SOVA, ZŠ Ždaňa, ZŠ s MŠ M.R.Štefánika v Budimíre a ZŠ s MŠ v Poproči vás srdečne pozývajú na metodický deň, ktorý sa uskutoční 1.2.2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE v Košiciach.

Počas tohto metodického dňa sa budú môcť učitelia dozvedieť o praktickej implementácii globálneho vzdelávania do vzdelávacieho procesu, ako zefektívniť prácu prostredníctvom E-learningu či rôznych IKT nástrojov, ako jednoducho zvládnuť diagnostiku učebných štýlov u žiakov, zažijete názornú ukážku medzipredmetových vzťahov (implementáciu hudobnej výchovy do matematiky), učitelia chémie si budú môcť vyskúšať stolovú hru ChemPlay.  

Viac v pozvánke, ktorá sa nachádza v prílohe v teto prílohe pozvanka(1).pdf aj s anotáciami k jednotlivým workshopom. 

O tomto blogu

Generácia 3.0 (Nadácia Pontis) prichádza s novou formou vzdelávania pre učiteľov.

Po úspešnom pilotnom ročníku v Zvolene spúšťa Generácia 3.0 v tomto šk. roku tzv. EDUpointy v 3 mestách (Bratislava, Zvolen a Košice), podstatou ktorých je stretávanie sa učiteľov s cieľom získavania nových poznatkov a výmeny skúseností. Edupointy zastrešuje spomínaná Nadácia Pontis, v Bratislave ich organizuje Indícia, v Zvolene Komenského inštitút/Živica a v Košiciach je to naša škola.
Plánujeme zorganizovať každý mesiac minimálne jeden workshop či prednášku. Do konca kalendárneho roka máme naplánované 4 stretnutia, uvádzame ich v tabuľke. Formáty budú rôzne - popoludňajšie i celodenné. Počet účastníkov je limitovaný požiadavkami lektorov, bližšie informácie o téme, čase a počte účastníkov si môžete prečítať v registračných formulároch. 

Stačí sledovať našu stránku, prípadne stránku na Facebooku a dozviete sa o novinkách ako prví.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria