Pravidlá školskej jedálne

Viac o stravovaní v školskej jedálni

 • Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň vopred alebo do 7:45 hod. ráno osobne, alebo na telefónnom čísle 3086416 či 0918584031.

 • Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Kechnec 13
  04458 Kechnec 13
 • riaditeľ: 0553071383
  0903572250
  jedáleň: 055/3086416
  0918584031

Fotogaléria