Zápis prvákov 2018 Prihláška na zápis Registračné formuláre na konkrétny čas Deň otvorených dverí (DOD 2018) Zápis prvákov 2018 - niekoľko rád

Zápis prvákov - prelistujte si všetky podstránky...

Zápis prvákov 2018

Zápis budúcich prvákov bude  v piatok, 6. apríla a v sobotu, 7. apríla. Nakoľko by sme radi zachovali trend, že sa každému dieťaťu budeme skutočne venovať a aby sa deti cítili dobre, prosíme vás, aby ste si zarezervovali termín v registračnom formulári.  
Na zápis môžu prísť deti, ktoré k 1. septembru 2018 dovŕšia šiesty rok. V prípade, že máte záujem o zápis mladšie dieťa, môžete tak urobiť na základe odporúčania z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ideálne je prísť na zápis s vyplneným prihlasovacím formulárom, ktorý môžete vyplniť online, následne vytlačiť a priniesť podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. 

 Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonných zástupcov. Odporúčame vyplniť registračný formulár, prostredníctvom ktorého si zarezervujete presný čas a ušetríte dieťa stresu a čakaniu. 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria