Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Kechnec 13
  04458 Kechnec 13
 • riaditeľ: 0553071383
  0903572250
  jedáleň: 055/3086416
  0918584031
Počet návštev: 250405

http://preventista.sk/info/ stránka (nielen) o bezpečnosti na internete 

 

Informácia pre rodičov, poberateľov dávky v hmotnej núdzi

Noví žiaci našej školy, ktorých rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, doručia do školy vyhlásenie rodičov najneskôr do 20.decembra. Vyhlasenie_rodicov.docx

Povinnosťou rodičov je predložiť/zaslať príslušnému ÚPVSaR formulár na posúdenie príjmu, bez toho nemôžu deti dostávať príspevok na stravu a školské pomôcky. Formular_.pdf

Taktiež púrosíme rodičov, aby nám okamžite nahlásili, ak dôjde k akekoľvek zmene (napr. že už nie sú poberateľmi dávok v HN a podobne).

Štvrtok 18. 1. 2018

Kalendár

 

 

Aktuality

Milí rodičia,

na budúci týždeň sa uskutočnia triedny schôdzky ZRPŠ, a to:

v pondelok 22.1.2018 1.A, 1.B, 2. ročník a 4.ročník (podľa dohovoru s tr.uč.)

v utorok 3. ročník a 4.ročník (podľa dohovoru s tr.uč.).
Čas konania tr. schôdzok upresnia triedne učiteľky zápisom do ŽK, prípadne na edupage nástenke.

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Kechnec 13
  04458 Kechnec 13
 • riaditeľ: 0553071383
  0903572250
  jedáleň: 055/3086416
  0918584031

Fotogaléria