O škole

Niečo málo o nás...

Naša súkromná základná škola je škola, ktorá začala svoju činnosť v šk. roku 2015/2016.

Hlavným cieľom našej školy je vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby boli pripravení na život. Výučba cudzích jazykov, spoznávanie sveta IKT od prvého ročníka, používanie netradičných metód a foriem práce, ako práca v skupinách, delené hodiny či implementácia metódy CLIL do rôznych predmetov sú samozrejmosťou.
Aby sme mohli využívať rôzne formy a metódy výučby, v škole nezvoní. Dostávame tak priestor na blokové či projektové vyučovania.

V druhom polroku zavádzame tzv. daltonské bloky, daltonské piatky. Pre lepšiu predstavu si môžete prečítať o tomto vzdelávaní v Sprievodcovi daltonským vzdelávaním zo ZŠ v Lieskovci, ktorá je priekopníckou školou využívajúcou túto metódu. 
To všetko v príjemnej, rodinnej atmosfére nášho (zatiaľ) malého kolektívu.

19. apríla 2016 bol škole slávnostne pridelený titul "Škola tretieho tisícročia" a stali sme sa ukážovou školou Microsoftu. Staneme sa školou, ktorá sa bude snažiť vhodnými formami a metódami využívať technológie tak, aby z toho mali prospech najmä deti. Aby sme odbúrali stereotyp na hodinách, aby sme deti naučili, že technológie nám majú pomáhať, nie nahradiť. Majú pomáhať pri hľadaní možností, nie však nahradiť rozmýšľanie. Nie je to o tom, že každý deň sedia deti v lavici a pracujú s tbaletom. Je to o tom, že sa snažíme efektívne spestriť vyučovanie ich používaním. Sú ideálne na skupinovú prácu, na budovanie vzťahov v triede (slabím pomáhajú šikovnejší). Aktivity sú nastavené tak, aby každé dieťa zažilo pocit úspechu (čo nám klasické pracovné listy nie vždy vedia zaručiť). 

V šk.roku 2018/2019 spúšťame výučbu aj na druhom stupni, a to v piatok a siedmom ročníku s celkovým počtom žiakov 113. 

Podmienky štúdia sú v tomto šk. roku: školné je 10,- € na mesiac, poplatok za ŠKD je 5 ,- €.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria