O škole

Tabletová trieda

   Tento príspevok začnem citátom z korešpondencie medzi mnou a pánom Janáčkom, generálnym riaditeľom Sekcie informatiky MŠVVaŠ SR, ktorý bol prítomný na slávnostnom uvedení našej školy ako Školy tretieho tisícročia:
  "Vaše deti sú veľmi šikovné. Je veľmi poznať ako sa im venujete. Mam dcéru druháčku a vaša škola je na veľmi dobrej úrovni. Deti boli uvoľnene, pozitívne a pri tom sústredene. Mal som z vašej otvorenej hodiny veľmi dobrý dojem." Hodnotenie od človeka najkompetentnejšieho, ktorý sa na to všetko pozerá aj z pohľadu rodiča, je pre nás tým najväčším uznaním.
  Stali sme sa Školou tretieho tisícročia, nakoľko naša škola bola zaradená do siete Microsoft associate schools a už druhý mesiac využívame možnosti, ktoré nám ponúka novozriadená tabletová trieda. 

  Ak by niekto očakával, že sme škola, ktorú môžu navštevovať iba technicky nadané deti, tak je na omyle. Našu školu navštevujú bežné deti z okolia. Tiež sa mýli ten, kto si myslí, že v tabletovej triede sa ráno rozdajú tablety a odložíme ich na konci vyučovania. Dobre riadená tabletová trieda je o tom, že využívame možnosti, ktoré nám technika používa v prospech detí. Tie veľa spolupracujú, riešia spoločné zadania, šikovnejší pomáhajú slabším. Na týchto hodinách je oveľa viac cítiť spolupatričnosť detí v triede.Všetko je o koncepcii. Na Slovensku je veľa škôl, kde sa zavádzajú tablety. Nie všetky fungujú na rovnakom princípe. 

 Tá naša je založená na prepracovanej koncepcii, ktorá v sebe zhŕňa jasnú stratégiu. Pomáha nám k tomu kvalitný edukačný softvér, ktorý máme vďaka spoločnosti Microsoft a partnerov k dispozícii. V tomto prípade platí, že obsah je dôležitejší, ako forma. A to je práve rôzny edukačný softvér, ktorý máme k dispozícii.   

  Tablety nám nenahrádzajú písanie či čítanie, naše deti pracujú väčšinu vyučovacieho času s pracovnými zošitmi či s učebnicami, ako aj v iných školách. Pri vhodnom používaní však môžu odbúrať stereotyp na hodinách, šetria naše lesy (už nemusíme tlačiť obrázky a úlohy na papier), učia deti zodpovednosti. Za seba, za druhých a aj za svoje okolie. Máme na Slovensku veľký vzor - tabletovú triedu pána učiteľa Petra Palla z Trstenej. Tu je bežným štandardom, že dieťa, ktoré je doma napr. choré, sa na dôležitú časť vyučovania pripojí k triede cez Skype, nepríde tak napríklad o výklad učiva. Prečo to neskúsiť aj u nás? ŽIaci pána učiteľa žnú úspechy v rôznych súťažiach, lebo sú naučené riešiť problémy, vedia vystupovať, "vedia sa predať". Aj toto je pridaná hodina tabletových tried, pre ktorú sme sa rozhodli ísť touto cestou, aby sme deti pripravili na skutočný reálny život, kde sa budú musieť o svoje miesto neraz "pobiť". To, aby boli aj technicky zruční, to už dnes patrí k bežnému predpokladu, aby sa mohli uplatniť hoc aj v nejakom zamestnaní. 


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Kechnec 13
    04458 Kechnec 13
  • riaditeľ: 0553071383
    0903572250
    jedáleň: 055/3086416
    0918584031

Fotogaléria